Nysted og Aalholm slot tv. med noret set fra Skanse-stien / Digterrute Aarestrup stien

Nysted og Aalholm slot tv.  -  med noret ved Østersøen og set fra Skanse-stien / Digterrute Aarestrup stien.
Museets gård -akvarel af Per Henriksen

Del siden

ÅBENT I MUSEET  efter aftale :

KONTAKT :  +45 42168250 / +45 40464591 / +45 30320150

eller

E-MAIL :  https://emilogcaroline@aarestrup-foreningen.dk

se facebook :  Museet Aarestrups Hus 

DIGTERRUTE AARESTRUP   :   kan man gå på hele døgnet - længde 5 km eller dele af ruten  - start: i porten ved museet Adelgade 80 

hør QR koderne undervejs - og oplev Aarestrups univers 

Museet Aarestrups hus, Adelgade 80, Nysted

 Besøg museet :

se linket ÅBNINGSTIDER OG PRISERHer rasler Skoven, og her suser Sivet

Her rasler Skoven, og her suser Sivet,

Her er den bedste Plads paa hele Øen;

Sø slynger sig om Skov, og Skov om Søen,

Som Faunen holder Nymphen fast om Livet.

Skjøndt Morgenvinden kun dig Barmen kjølte,

Du er saa kold, som stegen nys af Badet;

Og som et flygtigt Tryk af Rosenbladet

Var hvad jeg af din unge Læbe følte.

Ei paaklædt er du, hvad man just det kalder,

Skjøndt afklædt, en Gudinde, heller ikke;

I Græsset dine Handsker ikkun ligge,

Kun Shawlet synker, Haarets Knude falder.

Din Arm sig runder blændende i Solen,

Imens i min din Haand sig ængstelig vrider;

Dit Shawl er kastet, Silkekysen glider,

Og i sin Frihed flagrer Morgenkjolen.

At hvile ud paa dette Sted, var Planen.

Hvor tyst! I Bøgestammen hugger Spetten,

Vandfuglen pladsker. Alting ligner Pletten,

Hvor Leda i sin Uskyld klapped Svanen.

Februar 1848.

I den lille købstad bor der ca 1300 mennesker ( 2022 )

Museet Aarestrups Hus

Adresse: Adelgade 80,  4880 Nysted, Danmark

"Museet Aarestrups Hus" ejes af Foreningen Museet Aarestrups Hus :

CVR NR.: 33025874

                                                                                                        Eventyrlige Nysted , som blev                                                                                                                                 købstad i 1409

Bank:   Nordea  reg.2650   kontonr. 6420014366

MobilePay: 40 73 84

Museet har mindestuer om lægen og digteren ( digterdoktoren) EMIL AARESTRUP ,som

 var læge for Nysted og omegn og skrev i sin fritid sine digte - dengang ofte oplevet som meget erotiske.

NYHEDER :

Læs også  på link NYHEDER / AKTIVITETER

Kommende arrangementer : Tilmelding til formanden : ring /sms 42168250 eller mail til 

emilogcaroline@aarestrup-foreningen.dk


GENERALFORSAMLING  2023 :   tirsdag den 21.marts kl. 19.

-   der udsendes mail / brev til alle medlemmer senest 14 dage forinden.

Afholdte arrangementer  :


Jule markeds åbent  19.december

Koncert med Henrik H. Lund  og Susanne Dyhr : søndag eftermiddag den 20.dec. med fuldt hus i de små stuer

KULTUR-WEEKEND   11. -12. JUNI  :

 11. juni  åbent hus med mange interesserede gæster

 12. juni kl 14-16  Koncert i Sognehuset med skuespiller , visesanger , tekstforfatter HENRIK H. LUND     60 BESØGENDE  til en stor oplevelse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet har 1.dec modtaget 5.000kr.og 1. juni 2022 8.000 kr fra Genbrugsbutikken, Adelgade i Nysted  til kommende arrangementer - bl.a. til Kultur-weekend mm.   TAK !!

_________________________________________________________________________

Kristelig Dagblad havde lørdag den 11.december en større artikel om Aarestrup og den nye Digterrute Aarestrup i Nysted.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet har modtaget 15.000 kr til nyt plankeværk mod naboen i nr 82 fra 

Lolland-Falsters og Langelands Købsteders Brand Societet .  TAK !

_________________________________________________________________________

Museet havde åbent hus på byens julemarkedsdag 27. november.

Der var mange gæster på en kold dag, hvor der blev solgt byens bedste gløgg og lollandske klejner 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Se link Video:  Museet Aarestrups Hus 2021 , som er produceret i juli 2021.

Varighed : ca 3 min

.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIGTERRUTEN AARESTRUP -  er en del af  Danske Digterruter med 22 ruter fordelt over hele landet.

se link  DIGTERRUTEN

Se alle ruter/Digtere på :   danskedigterruter.dk

18. juni 2021 blev DIGTERRUTE AARESTRUP indviet  i Museet Aarestrups Hus : 

Ruten er  på ca 5 km og går i Aarestrups fodspor

TUR- NATUR - LITTERATUR er mottoet, som Nordea-fonden har støttet.

Der er mange spændende lydfortællinger i QR koder undervejs på rutens 10 postskilte.

Start ved museet med post 1 og tag en turfolder . Bemærk specielt post 4 Aarestrups bænk!

GOD TUR !

VIDEO :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tag dette Kys, og tusind til, du Søde

Tag dette Kys, og tusind til, du Søde!

Lad Øiet tale frit; Amor indskrænker

Kun Stemmens plumpe Sprog; og i hans Lænker

Kys og Omfavnelser er ingen Brøde.

Jo tiere sig vore Læber møde,

Jo meer beruust paa Ingenting jeg tænker.

Min Prosa jeg til Cancelliet skjænker

Og saa kan Riim og Vers elskværdigst gløde.

Vel føler jeg, for Elskovsild tilfulde

Er Formen, skal den være reen og plastisk

Kun den, som dine Arme aabner, Hulde!

Men for min Tænksomhed et Net jeg fletter,

For mine Viisdomsuk et ret elastisk

Og dog et smukt og snevert, i Sonetter.

                                         fra "Efterladte digte" 1863

Til en veninde

Digtet  " Til en veninde" blev i nov. 2020 optaget i den nye udgave af Højskolesangbogen og har her melodi af Phillip Faber

 Aarestrup skrev digtet til vennen Chr. Winthers forlovede : Sophie Hansen -  som en trøst efter at C.W. havde ophævet forlovelsen .

Emil Aarestrup ( 1800 - 1856 )

Caroline Aarestrup 1808 - 1897

 CAROLINE var gift med EMIL 1827 - 1856 og fødte ham 12 børn : 6 piger og 6 drenge !

Mindesten opsat af Nysted kommune på 150 året for Aarestrups fødsel. Den er placeret ved Strandvejen nær Aalholm

Sommer arr. 25.august 2018

Peer Louis er tiptipoldebarn af Caroline og Emil Aarestrup - efter deres første søn Carl ❤
Peer Louis Aarestrup er gæstefortæller og overrækker et billede som gave til Henning Jørgensen fra foreningen.

Familien Aarestrup i Nysted indtil 1838