lyttende publikum - ca 40
i Sognehusets lyse lokaler
under Stig Weyes billeder