den nye rørsø ved Aalholm med skarvekoloni i baggrunden