Emil Aarestrups hus - huset er et lille museum.
Adelgade 80